onsdag 23. januar 2008

Hvorfor blogge på skolen?

For elevene gir det anledning til å:
- øke deres digitale kompetanse
- lage sammensatte tekster
- reflektere over fagstoff
- gi uttrykk for tanker og meninger
- få formelle og uformelle tilbakemeldinger fra lærer og medelever
- dele med andre
- lage personlige, kreative blogginnlegg
- få utløp for skriveglede
- få en samlet oversikt over hva de har jobbet med gjennom tid

For lærerne gir det anledning til å:
- få et riktigere/bredere inntrykk av de "stille" elevene
- skape et annet forum enn klasserommet for å kunne gi andre typer tilbakemeldinger
- legge til rette for å utvikle elevenes digitale kompetanse
- gi opplæring i utvikling av sammensatte tekster
- bruke bloggen som en del av vurderingsgrunnlaget i norsk skriftlig
- få en samlet dokumentasjon av hva eleven har jobbet med over tid
- bruke blogginnlegg som grunnlag for diskusjoner i klassen
- bruke blogginnlegg som utgangspunkt for muntlig eksamen

Forventninger:
- Bloggen skal brukes til faglig refleksjon
- Den skal oppdateres minst en gang i uka
- Lærerne skal gi respons på bloggen en gang i måneden
- Eleven vil få en egen karakter på bloggen som teller i hovedmål

Ingen kommentarer: