onsdag 26. mars 2008

Filmanmeldelse


Når du skal anmelde en film er det tre komponenter du må få med i teksten din: informasjon, beskrivelse og vurdering. I informasjonsbiten må du få med praktiske opplysninger som når filmen ble spilt inn, regissør, hvilket land den er produsert i, etc. I beskrivelsen må du gi et innblikk i handling og tematikk i filmen, med andre ord gi et handlingsreferat av filmen. Hvor lang denne delen blir og hvor mange detaljer du skal ta med, kommer an på hvem mottakeren er. Det som er viktig her er å være konkret og for eksempel vise til en spesiell scene i filmen. Når du kommer til vurderingsbiten skal du trekke fram positive og negative sider ved filmen. Også her er det viktig at du er konkret og bruker eksempler. Vurderingen din skal hjelpe leseren til selv å gjøre seg opp en mening om filmen; er den verdt å se, eller skal leseren heller velge en annen film? En anmeldelse er først og fremst en subjektiv vurdering. Dere har sikkert alle opplevd å hate filmer andre elsker, eller omvendt. Filmanmeldelsen skal uttrykke din mening. Det er likevel verdt å merke at denne type tekst sjelden skrives i jeg-form. Mer om filmanmeldelser kan dere lese på bloggen til en som heter Marta. Her får dere mer utfyllende informasjon om temaet. Kilde: Panorama, side 236-237

Ingen kommentarer: