onsdag 6. februar 2008

Riktig kildebruk

Det er mange av dere som er flinke til å finne informasjon på nettet og andre steder når oppgaver skal skrives. Det som er mindre gjennomført er hvordan dere viser til kildene deres, og også hvordan dere bruker dem. NDLA har en fin gjennomgang av korrekt kildebruk. Poenget er at jo raskere dere venner dere til å bruke kilder riktig, jo mer uttelling vil dere få for det på arbeidet deres. God kildebruk er en av nøklene til faglig suksess!

Ingen kommentarer: